Standardy EDI
jak powstały i czym są

Najpopularniejszymi obecnie standardami EDI są: ANSI X12 oraz UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport), posiadające akceptację Rządu Federalnego USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych.


W USA głównym standardem jest X12, a w pozostałych krajach EDIFACT. Obecnie wszystkie organizacje odpowiadające za standaryzację EDI, podjęły decyzję o migracji do standardu EDIFACT.