ABC EDI

To proste, graficzne przedstawienie zasady działania Elektronicznej Wymiany Danych.
Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle przystępnym schematem  ABC-EDI.

Bez EDI

Przesyłanie dokumentów tradycyjną pocztą, faksem czy nawet pocztą elektroniczną kończy się zawsze przepisywaniem danych z dokumentu nadawcy do systemu odbiorcy – taki proces jest uciążliwy i wprowadza wiele trudnych do wykrycia błędów.

schemat bez EDI

 1. Kupujący  tworzy zamówienie (lub inny dowolny dokument) 
  w swoim systemie informatycznym.
 2. W zależności od przyjętych procedur dokument przed wyjściem może podlegać dodatkowemu przetwarzaniu przez inne osoby i działy w firmie (np. sekretariat).
 3. W zależności od ustalonych procedur zamówienie zostaje wysłane do odbiorcy 
  za pomocą poczty, faksu lub e-mail.
 4. Odbiorca przyjmuje zamówienie – bardzo często poprzez osobę, która nie jest docelowym odbiorcą dokumentu (np. sekretariat); tu dokument jest rejestrowany, drukowany lub kopiowany.
 5. W najlepszym przypadku zamówienie (dokument) trafia do właściwej osoby 
  w firmie-odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W każdym przypadku będziemy mieli do czynienia z przepisywaniem danych z dokumentu papierowego lub elektronicznego przygotowanego przez odbiorcę do systemu informatycznego (ERP) firmy-odbiorcy.

Z EDI

Wprowadzenie EDI (Electronic Data Interchange), czyli wymiany dokumentów drogą elektroniczną, rozwiązuje problemy związane z błędami oraz znacznie skraca czas przetwarzania dokumentów przyczyniając się także do oszczędności na materiałach i energii.

schemat z EDI

 1. Kupujący tworzy zamówienie w swoim systemie informatycznym (ERP) 
  i wysyła je we własnym wewnętrznym formacie.
 2. Zamówienie, bez pośrednictwa człowieka, szybko i automatycznie jest przesyłane poprzez sieć EDI do dostawcy, będąc w lot tłumaczone z formatu nadawcy (Kupującego) na format odbiorcy (Dostawcy).
 3. Dostawca otrzymuje zamówienie we własnym wewnętrznym formacie wprost do własnego systemu informatycznego (ERP).


W ten sposób obie firmy posiadają zamówienie - każda w formacie swojego wewnętrznego systemu.

W ten sam sposób można zautomatyzować przesyłanie innych dokumentów i danych, wymienianych między firmami.
Wyeliminowanie konieczności przepisywania dokumentów przez człowieka sprawia, że wymiana danych jest szybka i bezbłędna.


Jak wdrożyć EDI? By dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z EDITEL Polska S.A.