Podstawowe fakty

 1. EDI to skrót pochodzący od angielskiej nazwy Electronic Data Interchange oznaczający w bezpośrednim tłumaczeniu Elektroniczną Wymianę Danych.
 2. EDI to wymiana danych w formatach opisanych międzynarodowymi standardami, między systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy minimalnej interwencji człowieka.
 3. EDI łączy możliwości informatyki i telekomunikacji. Umożliwia eliminację dokumentów papierowych zwiększając efektywność wszystkich działań związanych z handlem. EDI jest najprostszym sposobem realizacji transakcji handlowych z pominięciem żmudnej pracy przy tworzeniu, kopiowaniu i przesyłaniu dokumentów papierowych. EDI tworzy pomost, który łączy bezpośrednio systemy informatyczne współpracujących ze sobą firm.
 4. EDI umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w typowych dokumentach handlowych. Zastosowanie standardowych i akceptowanych na całym świecie formatów danych zapewnia, że wszyscy uczestnicy wymiany używają tego samego języka. Dokument EDI jest odpowiednikiem papierowego dokumentu handlowego o ustalonej międzynarodowej postaci, który został przystosowany do celów elektronicznej transmisji danych.
 5. EDI funkcjonuje niezależnie od rodzaju oprogramowania użytkownika. Stosowanie EDI nie jest ograniczone różnicami w oprogramowaniu, jakie partnerzy handlowi używają w swoich przedsiębiorstwach.
 6. EDI nie jest rodzajem poczty elektronicznej. EDI polega na wymianie danych w ustalonym formacie, pomiędzy systemami informatycznymi, nie pomiędzy ludźmi. Dane te mogą być automatycznie przetwarzane przez komputer.

 

EDI - Fundament Elektronicznego Rynku

EDI leży u podstaw Rynku Elektronicznego - technologii stanowiącej podłoże takich strategii, jak Stałe Uzupełnianie Zapasów (Continuous Replenishment) w sektorze detalicznym, JIT (Just-In-Time) w sektorze produkcyjnym, śledzenie transportu w dystrybucji, oraz płatności elektroniczne w każdym ze środowisk rynkowych.

schemat EDI 01 podstawowe fakty
Rynek Elektroniczny może być postrzegany zarówno jako krótkoterminowa taktyka, jak i jako długoterminowa strategia. Jakkolwiek na niego nie patrzeć, nie wolno go ignorować, zwłaszcza ze względu na przynoszone przezeń korzyści:

 • Usprawnienia w cyklu projektowym, umożliwiające
  szybsze wprowadzenie produktu na rynek
 • Oszczędności czasu i kosztów w procesach produkcyjnych
 • Zmniejszenie ogólnych kosztów administracji,
  dzięki eliminacji procesów realizowanych ręcznie


W czym może pomóc EDI?

EDI to strategiczny "katalizator" gospodarczy, jednoczący klientów, dostawców, banki i firmy logistyczne, wywołujący powstanie efektywniejszych relacji partnerskich, opartych na usprawnionych procedurach roboczych, ściślejszej wymianie informacji, podniesionej produktywności i silniejszych powiązaniach handlowych.